Psykoterapi i Charlottenlund

Psykoterapi er individuel samtale

Psykoterapi er individuel samtale, der kan hjælpe dig med at få ro på tankerne, få større indsigt i dit følelsesliv og en forståelse for hvordan disse påvirker dine handlingsmønstre.

Ofte starter vi i et terapeutisk forløb, når livet bliver indviklet og vi kommer i tvivl om i hvad retning vi skal gå. Det blive oftest starten på en dyb og transformerende rejse, hvor der kan sluttes fred med gamle oplevelser og udtjente mønstre kan slippes.

Terapi hos mig opfatter mindst lige så meget, hvad der så skal sættes i stedet. Hvad du ønsker at skabe mere plads til i dit liv.

At gå i psykoterapi er først og fremmest en hjælp til at stå mere ved dig selv i alle livets forhold. For at kunne gøre det, skabes der forståelse for egne bevæggrunde og grundlæggende livsvilkår.

Psykoterapi med Benedicte Helgason

Hvorfor gå i psykoterapi?

Når du går i psykoterapi er det ikke for at blive en anden, men for at blive mere dig.

Du vil få forståelse for og se sammenhænge imellem fysiske symptomer, følelses-mæssige udfordringer og dine uhensigtsmæssige indlærte adfærdsmønstre. Du får min støtte til at finde større balance i din hverdag. Dette er selve grundlaget for at kunne kunne tackle tilværelsen og træffe de valg som er gode for dig.

Nogle udfordringer er livsvilkår, som vi alle møder og med støtte kan lære at rumme og efterhånden lære at leve med. Andre problemer er der en løsning på og her kan psykoterapi hjælpe dig med at se nye veje og skele mellem hvad der er indenfor din rækkevidde og hvad der vedrører andres adfærd og valg.

I samtalen vil fokus vil være med hovedvægt på din nuværende livssituation, med mindre vi aftaler noget andet. Dog vil “her & nu situationer kunne vise tilbage til lignede situationer tidligere i dit liv. Ved at gå tilbage til den oprindelige udløsende faktor, kan blokeringen eller smerten slippes i nutiden. Andre problemer kan  have et mere nutidigt udspring og terapien fokuseres derfor omkring dette.

Pris på psykoterapi

Varighed: 75 min.
Pris: 900 kr.

Forløb med 6 sessioner.
Pris: 4.500 kr.

Selvindsigt giver indre ro

Vi mennesker er både helt unikke og samtidig har vi meget til fælles. Vi kan have haft meget forskellige opvækst- og livsvilkår, som vi har reageret individuelt på.

Vores mest grundlæggende og basale behov er dog ens. Der er mange punkter hvor vi ligner hinanden og samtidig er alle unikke. Det er derfor ikke det samme vi har brug for, når vi oplever at vi er kørt fast. Det at blive klogere på sig selv, egne behov og reaktionsmønstre giver mere ro indeni.

Relationen til dig selv og andre

Derfor lytter jeg altid nøje til hvor du er og hvem du er. Dette sker bl.a ved at vi taler om dine relationer til andre. Det er nemlig gennem forholdet til andre, at vi lærer om verden og om os selv.

Vi alle er forbundne og har en længsel efter at høre til og blive holdt af. Derfor har jeg også fokus på vores indbyrdes relation i terapien. Det kan åbne op vigtig indsigt og tilbageblik til lignede relationer for dig undervejs i forløbet.

Et øget kendskab til dig selv og dit tilknytningsmønster giver et godt fundament at bygge videre på.

Symptomer kan vise vej til problemets kerne

Du får hjælp til at forstå dine egne reaktioner og adfærdsmønstre. Du får støtte til at huske egenomsorg, at tackle angst, depression og (med)afhængighed. Vrede, skyld og skam, tilbagevendende konflikter mm.

Ofte er det gennem de svære stunder, at vi finder frem til mere personligt potientiale. Ved at tage fat på det besværlige og modigt søge efter den grundliggende årsag, får vi mulighed for at ændre vores måde at forholde os til problemet.

Symptomer kan være vigtige vejvisere til at slutte fred.

Bemærk:

Det er bedst hvis du ringer eller skriver til mig, så vi kort kan tale om hvad du ønsker hjælp til. Dette afsnit rummer kun eksempler på hvad jeg kan vejlede dig omkring.

Fugle som flyver

Få kontakt til det, som bremser dig i din livsudfoldelse. Måske ved du allerede, hvad det er og så starter vi der.

Genkender du:

 • Du oplever øget træthed
 • Du har svært ved at mærke hvad du har lyst til
 • Måske har du en fornemmelse af at noget mangler i dit liv
 • Du løber for stærkt og er bange for at blive stresset
 • Du oplever at stå alene med svære beslutninger
 • Du er klar til at kigge på det der gang på gang blokerer din vej
 • Du har brug for hjælp til at acceptere tingenes tilstand efter tab
 • Du er ofte ked af det og meget grådlabil
 • Du har en oplevelse af at livet glider dig forbi
 • Måske oplever du fysisk eller psykisk ubehag, smerter eller angst.
 • Eller du føler dig ensom, modløs og bange
 • Du mangler overskud til at gøre det du ønsker i livet
 • Det kan være du føler dig tom og ligeglad med det hele
 • Du føler dig rastløs og ønsker at finde din retning
 • Vrede og pludselig irritation, som forstyrrer din sindsro.
 • Du oplever tomhed og mangler mening i livet

Konkret hjælp til din hverdag

Få kontakt til det, som bremser dig i din livsudfoldelse. Måske ved du allerede, hvad det er og så starter vi der. Du er den vigtigste del af løsningen, da et vellykket terapiforløb bygger på et tillidsfuldt samarbejde. Du vælger hvad du vil kigge på sammen med mig. Du kan forvente at jeg både er omsorgsfuld og udfordrende alt efter hvad det skal til i situationen. Det ligger mig meget på sinde, at du får noget med dig, som kan gøre du igen får overblik og kan gå direkte ud og anvende i din hverdag.

Hjælp til selvhjælp

Hvis du vælger at starte i terapi hos mig, får du hjælp til at forstå og mærke det konfliktfyldte og derved skabe en åbning henimod accept at tingenes tilstand. Accept er vigtig, for når du står ved hvor du er og hvor du kommer fra, så begynder du langsomt men sikkert, at kunne se nye muligheder. Accept er for mig blandt andet, at turde mærke at det skete var virkeligt og at det havde konsekvenser. Det betyder ikke nødvendigvis at det der skete på nogen måde var i orden. De nye indsigter vil  ændre din måde at handle og stå op for dig selv på.

Din unikke historie

Når du få øjnene op for nye valgmuligheder, så får du samtidig nøglen til at komme videre mentalt, følelsesmæssigt og i bogstavelig forstand. Gå i din retning og i det tempo, der er passer dig. Processen er det vigtigste; ikke målet. Med det mener jeg, at du allerede har lært meget og er blevet til den du er, netop ved at gå din helt unikke vej. Er du tilstede og opmærksom på dagen idag, så vil du langt bedre fremover kunne styre derhen hvor du virkelig ønsker at være.

Dit potentiale

At få kontakt til flere sider af dig selv kræver tid og et bevidst tilvalg. Dette sker yderst sjældent af sig selv. I de livsperioder hvor vi står ved en skillevej eller er i krise, må vi oftest se bagud før vi kan komme videre. Nutiden fylder dog mest i terapien. Du får min støtte til at tale om, erkende og kunne håndtere dine aktuelle udfordringer på den måde der fungerer for dig.

Kontakt mig uforpligtende

Jeg har 35 års erfaring i at hjælpe mennesker videre. Hvis du er interesseret i at booke en tid eller vil høre mere om det jeg tilbyder, så ring til mig og hør nærmere. Du kan også sende mig en besked via kontaktformen på siden Kontakt.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt.