Systemisk opstilling & familieopstilling

Opstillingsarbejde

Opstillingsarbejde er en meget effektiv, respektfuld og empatisk inkluderende vej til, at få en større afklaring på et dybt plan.

Nogle gange er der ligefrem en systemisk parathed til at få sluttet fred med vanskelige livsvilkår, som kan have været altoverskyggende i ens liv.

Ofte danner udarbejdelsen af et genogram, udgangspunkt for en individuel opstilling.

Oplev mærkbare resultater

Alle emner, kan belyses og undersøges udfra denne fænomenologiske og oplevelsesorienteret tilgang.
Ved en individuel session bruges flytbare filtstykker eller figurer, som er repræsentative elementer for relevante personer eller begreber. Målet er at afdække de skjulte og belastende forviklinger, som der er et dybtfølt ønske om, at der bliver løsnet op for.

Der indledes og afsluttes med en samtale og selve processen er dermed sat i gang og kræver ingen yderligere opfølgning. Opstillingsmetoden kan med god og hurtig effekt til følge, indgå som en del af et almindeligt samtaleforløb.

Psykoterapi med Benedicte Helgason
Fugle som flyver

Mennesker, som har forsøgt sig med terapi i årevis, kan opleve stor effekt og forløsning efter et personligt opstillingsarbejde.

Hvor stammer systemisk opstilling fra?

Ophavsmanden til denne tilgang er tyskeren Bert Hellinger som var aktiv næsten til sin død i 2019. Hans tilgang er gennem de senere årtier blevet videreudviklet af mange forskellige fagfolk, som har integreret denne systemiske måde at anskue verden på og skabt deres unikke vej til at hjælpe mennesker til at opleve forbundetheden med sig selv og hinanden.

Hvad der sker ”i feltet” når der arbejdes på gulvet kan endnu ikke forklares. Det forskes en del i hvordan der skabes adgang til denne iboende (fælles) visdom. Metoden har i årtier været anerkendt og flittigt anvendt verden over. Systemisk opstilling har i disse år en opblomstringsperiode i Danmark. Kravene til systemiske opstillere højnes og det er muligt af blive certificeret i DK efter endt uddannelse. Det har jeg derfor valgt at gøre. Ofte omtales metoden som familieopstilling, da mange forviklinger har deres udspring netop her i det grundliggende system.

Organisationsopstilling er metoden anvendt i erhvervslivet.

Mennesker, som har forsøgt sig med terapi i årevis, kan opleve stor effekt og forløsning efter et personligt opstillingsarbejde. Alt som er beskrevet i afsnittet “grupper” gælder også for disse forløb.

Gammel viden kommer os til gavn idag

Der arbejdes i et transgenerationelt felt. Det vil sige, at ens personlige opstillingsarbejde i nutiden, kan hele forviklinger både bagudrettet og fremadrettet. Det medfører, at de kommende generationer i langt mindre grad, bliver bærere af det der ikke hører til hos dem. Vi har altså mulighed for, helt konkret, at gå ind og rydde op i det vi er bærere af som værende essensen af slægtens historie.

En opstilling synliggør hvor i familiesystemet, der er opstået forviklinger i den naturlige orden. Denne orden har alle oprindelige folk kendskab til og denne dyrebare viden er tilgængelig og anvendlig for os i enhver opstilling.

Det moderne menneske kan med fordel drage nytte af denne helt essentielle viden. Glemt viden indeholdt i (familie) systemet skaber balance og kontakt til os selv og hinanden. Den minder os om og lader os opleve, at alt levende er forbundet og afhængigt af hinanden i en evig cyklus som er i konstant forandring.

De oplysninger, som dukker frem ved denne fænomenologiske tilgang, er ikke mulige at nå kun ad mental vej. Det er blandt andet via kropslige sansninger og fysiske reaktioner, at der skabes adgang til ny og ukendt viden, som ofte har en forløsende effekt for klienten.

Der dukker ofte ny viden frem og det der viser sig er samtidig ofte meget genkendeligt for den der får lavet opstillingen.

Ord er fattige når det kommer til, at forklare hvad denne tilgang dækker over. Men det er ikke mindre end et overvældende, unikt og dybt transformerende redskab til personlig, relationel og spirituel afklaring og vækst.

Hvad kan man undersøge i en opstilling?

Temaer der ofte bliver stillet op er:

 • Komplicerede forhold til forældrene
 • Søskendekonflikter
 • Parforhold
 • Vores børns trivsel
 • Sygdom, afhængighed, symptomer
 • Arbejdsrelaterede problematikker
 • Følelsesmæssige ubalancer
 • Afklaring af livstemaer
 • Forviklinger af enhver art
 • Selvbegrænsende adfærd
 • Visioner for fremtiden
 • Sorg og uklare tab
 • Identitetsproblemer
 • Ansvar og tilknytning
 • Frihed og intrigritet
 • At finde sin plads i livet
 • Frygt for forandring
 • Manglende selvværd
 • Ensomhed

Pris på opstillinger

Systemisk- og familieopstilling
Pris: 900 kr.

Opstilling hjemme 
Pris: 400 kr. pr. person

Inspirationsforløb
Pris: 2.800 kr.

Kontakt mig uforpligtende

Jeg har 35 års erfaring i at hjælpe mennesker videre. Hvis du er interesseret i at booke en tid eller vil høre mere om det jeg tilbyder, så ring til mig og hør nærmere. Du kan også sende mig en besked via kontaktformen på siden Kontakt.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt.